لوله فلکسیبل با عایق الاستومری ۳ میلیمتر با روکش آلومینیوم

لوله فلکسیبل با عایق الاستومری 3 میلیمتر با روکش آلومینیوم