پمپ خطی تقویت فشار خانگی سری PB

پمپ خطی تقویت فشار خانگی سری PB

 این پمپ برای تقویت فشار آب خانگی طراحی شده است. با توجه  به  مختصات پمپ‌های زمینی مانند نیاز به فضای کافی نصب  و تجهیزاتی مانند منبع دیافراگمی، سوییچ فشار و … همچنین ایجاد صدای زیاد و نیاز به نگه‌داری مستمر، پمپ خطی  PB راه‌حل هوشمندانه‌ای برای تقویت فشار آب خانگی است. ویژگی‌های مهم این پمپ عبارتند از: صدای کم، مجهز به فلوسوییچ، نصب خطی آسان و در کم‌ترین فضا، مقاوم به کارکرد خشک، موتور مجهز به محافظ حرارتیاین پمپ را می‌توان  خارج از واحد مسکونی،  در ورودی آن  یا قبل از یکی از شیرهای بهداشتی مثل دوش نصب کرد.