شیرهای سوپروالو با مکانیزم پلیمری جدید
شیرهای سوپروالو با مکانیزم پلیمری جدید

شیرهای سوپروالو با مکانیزم پلیمری جدید / طراحی جدید شیرهای سوپروالو T1-32، T2، S1-32، S2، S3 و S4 با مکانیزم‌های پلیمری، باز و بسته کردن شیر را به مراتب نرم‌تر کرده و قابلیت اطمینان به این محصول را افزایش داده است. استفاده از توپی جدید که از حنس پلیمرویژه  است به همراه واشرهای آب‌بندی جدید آن، راه‌حل فنی مناسبی است برای به حداقل رساندن مقاومت در برابر چرخش توپی و نیز کاهش گشتاور مورد نیاز برای باز و بسته کردن  شیر.

شیرهای سوپروالو با مکانیزم پلیمری جدید