سوپرونت سری H
سوپرونت سری H

سوپرونت سری H این سوپرونت ترکیب هوشمندانه‌ای از سیفون و سوپرونت است که علاوه بر انجام کارکرد در سیفون‌های روشویی موجود در بازار، با تامین هوای مورد نیاز گروه‌های کوچک سیستم فاضلابی مثل یک آشپزخانه یا سرویس بهداشتی از بروز پدیده سیفوناژ و تخلیه تله آب‌هوابند موجود در قسمت سیفون جلوگیری می‌کند.