بست عایق گرمایش کفی
بست عایق گرمایش کفی

بست عایق گرمایش کفی

بست عایق راه حل جدید سوپرپایپ برای رفع مشکلات ناشی از استفاده چسب عایق در نصب لوله کشی گرمایش کفی است. استفاده از چسب عایق برای فیکس کردن ورق حبابدار متالایز به یونولیت علاوه بر کاهش سرعت اجرا، با ریسک هایی مانند انتشار بو و گاز، احتمال خطر آتش سوزی، احتمال خوردگی یونولیت و محدودیت تاریخ مصرف چسب نیز همراه است که با جایگزین شدن بست عایق به طور کامل رفع می شود.