۱

اتصالات‌مهره‌ماسوره‌ای‌جدیدسوپرپایپ‌+2باتکنولوژیRTS