اتصالات‌مهره‌ماسوره‌ای‌جدیدسوپرپایپ‌+2باتکنولوژیRTS
اتصالات‌مهره‌ماسوره‌ای‌جدیدسوپرپایپ‌+۲باتکنولوژیRTS

قابل استفاده برای سوپرپایپ +۲ و لوله های PEX/AL/PEX نسل جدید اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ – بعد از ۱۷ سال …با تکنولوژی RTS

احتمال خطای ناشی از پرس نکردن اتصالات تقریبا به صفر می‌رسد.

کالیبر نکنید!

به ابزار خاص نیاز ندارد: یک قیچی لوله‌بر و دو عدد آچار کافیست. سرعت نصب بسیار بیشتر است اجرا راحت‌تر می‌شود. خطای ناشی از کالیبر غلط یا استفاده از ابزار نامناسب به صفر می‌رسد.

آبکاری قلع

مانند سوپرپایپ از استانداردهای تولید در آلمان تبعیت می‌کند. با توجه به اینکه امروزه در آلمان، در استانداردهای این صنعت، قلع جایگزین نیکل شده‌است، در سوپرپایپ+۲ نیز از آبکاری قلع برای آلیاژ برنج استفاده شده‌است. به علاوه، مثل اتصالات مهره‌ماسوره‌ای قدیمی سوپرپایپ، با حداقل تنوع اتصالات می‌توان بیش‌ترین ترکیب را ایجاد کرد. بنابراین ضمن انبارش ساده‌تر، انعطاف بیش‌تری در تغییر احتمالی مسیر اجرا وجود دارد.